Agentia Accent Imobiliare

duminică, 1 ianuarie 2012

ANGAJAM BROKERI IMOBILIARI !

ANGAJAM BROKERI IMOBILIARI !

UNITATILE DE COMPETENŢĂ
Comunicarea efectivă
Comunică cu clienţii
• Foloseşte metode de comunicare adaptate situaţiilor date: telefon, discuţii de la om la om, rapoarte scrise sau verbale;
• Identifică şi foloseşte sursele de informaţii adecvate scopului urmărit;
• Selectează şi structurează informaţiile primite prin utilizare de tehnici specifice agenţiei şi statistice;
• Utilizează limbajul specific domeniului de activitate al interlocutorului şi de specialitate.
• Dovedeşte capacitate de comunicare prin utilizarea tehnicilor de comunicare adecvate situaţiei date;
• Adresează întrebări pertinente pentru a obţine informaţii cât mai complete;
• Ascultă interlocutorul cu atenţie încurajând libera exprimare a opiniilor urmărind obţinerea de informaţii relevante scopului urmărit;
• Dovedeşte imparţialitate şi confidenţialitate în relaţia cu clienţii.
Comunică cu autorităţile
• Dovedeşte capacitate de comunicare în situaţiile oficiale prin utilizarea tehnicilor şi metodelor de comunicare adecvate;
• Foloseşte o exprimare într-un limbaj adecvat situaţiei date;
• Sintetizează problemele ridicate şi urmăreşte ca acestea să fie rezolvate în timp optim.
DEZVOLTAREA INSTRUIRII PROFESIONALE
Analizează piaţa specifică
• Determină delimitarea geografică / zonală / valorică, respectând criteriile agenţiei, prin studierea tuturor materialelor ce au legătură cu domeniul.;
• Se documentează cu privire la structura fondului imobiliar aferent din punct de vedere al vechimii construcţiei şi al tipului imobilului studiind materialele documentare existente;
• Compară plafoanele de preţ geografic / zonal, prin utilizarea de informaţii cunoscute;
• Evaluează potenţialul clienţilor, conform criteriilor agenţiei şi a studiilor de piaţă existente, precum şi prin comparaţii directe;
• Determină dinamica pieţei generală, temporală şi conjuncturală prin utilizarea studiilor de piaţă;
• Se documentează referitor la concurenţa existentă pe piaţă, prin analiza informaţiilor specifice existente în agenţie;
• Identifică cadrul juridic conex prin studierea legislaţiei conexe.
Cunoaşte şi utilizează formularele de agentie
• Se documentează în privinţa modului de completare şi a conţinutuluifişei de lucru pe care o întocmeşte;
• Se documentează şi întocmeşte dosarul ofertei prin folosireamaterialelor documentare existente;
• Se documentează şi întocmeşte convenţia firmă / client curespectarea legislaţiei în vigoare;
• Se documentează şi întocmeşte pre(ante)contractul între părţi curespectarea legislaţiei în domeniu;
• Se documentează şi întocmeşte contractul de prestări serviciirespectând metodologia de agenţie şi legislaţia în domeniu;
• Se documentează în amănunt asupra conţinutului dosarului tranzacţiei apelând la conţinutul cadru al acestuia.
Cunoaşte formularistica legală
• Se documentează asupra modului de completare şi a conţinutului formularelor legale pe tip de activitate (vânzare, cumpărare, închiriere etc.);
• Se documentează asupra modului de completare şi a conţinutului.
OFERTARE
Promovează oferta / cererea pe piata
• Anunţă operativ prin canale proprii agenţiei;
• Anunţă operativ prin canale adecvate ale mass-media;
• Anunţă operativ prin apelarea la alte surse atrase.
Contactează clientul
• Prezintă oferte neidentificabile utilizând informaţii corecte, verificate;
• Prezintă pe teren sub toate aspectele ofertele agreate;
• Recepţionează decizia clientului.
PRIMIRE ŞI PRELUCRARE CERERI
Procură informaţii comerciale specifice
• Anunţă prin categorii adecvate de mass media;
• Identifică şi preia cererile specifice primite la agenţie apelând la elemente de identificare a cererilor;
• Procură informaţii / cereri prin apelarea la alte surse atrase;
• Iniţiază fişa de lucru conform metodologiei de agenţie.
Prelucrează informaţia
• Verifică şi completează informaţia pe fişa de lucru utilizând criterii de verificare proprii şi specifice agenţiei;
• Încheie convenţia firmă / client respectând legislaţia în domeniu.
Prelucrează analitic cererea
• Analizează comparativ cererea şi oferta din punct de vedere al numărului camerelor, îmbunătăţirilor, poziţiei, utilităţilor, zonei, preţului.
PRIMIRE ŞI PRELUCRARE OFERTE
Procură informaţii comerciale specifice
• Anunţă prin categorii adecvate de mass-media;
• Distribuie operativ direct-mail materiale cerere oferte;
• Realizează contacte cu administratorii imobilelor urmărind obţinereade informaţii corecte;
• Realizează contacte cu proprietarii urmărind obţinerea de informaţiirelevante;
• Identifică şi preia ofertele specifice primite la agenţie apelând laelemente de identificare clare şi precise;
• Procură oferte prin apelarea la alte surse atrase;
• Iniţiază fişa de lucru conform metodologiei de agenţie.
Prelucrează informaţia
• Verifică şi completează informaţia pe fişa de lucru utilizând criterii de verificare proprii şi specifice agenţiei;
• Verifică şi completează informaţiile pe teren utilizând criterii de verificare proprii şi specifice agenţiei;
• Încheie convenţia firmă-client respectând legislaţia în domeniu.
Prelucrează analitic oferta
• Întocmeşte dosarul ofertei aplicând procedeele de lucru şi metodologia agenţiei;
• Caracterizează oferta prin elemente specifice;
• Analizează comparativ cererea şi oferta din punct de vedere al numărului camerelor, îmbunătăţirilor, poziţiei, utilităţilor, zonei, preţului.
TRANZACŢIONARE
Pregăteşte tranzacţia
• Stabileşte planul tranzacţiei pornind de la structura şi metodologia tranzacţiei;
• Pregăteşte la timp documentaţia tranzacţiei;
• Anunţă părţile la timp furnizând date complete privind derularea tranzacţiei.
Derulează tranzacţia
• Organizează tratativele utilizând procedurile specifice agenţiei;
• Conduce tranzacţia prin urmărirea stabilirii: preţului, monedei, modalităţilor şi termenelor de plată, a termenului de eliberare a proprietăţii şi a termenului de semnare a actelor oficiale;
• Întocmeşte pre(ante)contractul între părţi cu respectarea legislaţiei în domeniu;
• Întocmeşte contractul de prestării servicii agenţie / client respectând metodologia de agenţie şi legislaţia în domeniu;
• Urmăreşte şi asistă / pregăteşte dosarul juridic al tranzacţiei respectând legislaţia în domeniu şi interesele părţilor;
• Asigură desfăşurarea tranzacţiei în timp optim şi în condiţiile convenite între părţi;
• Informează corect şi operativ conducerea agenţiei.
Finalizează tranzacţia
• Asigură asistenţă privind îndeplinirea condiţiilor tranzacţiei conform clauzelor convenite între părţi;
• Asigură asistenţă în faza încheierii tranzacţiei conform cadrului legal şi a acordului între părţi;
• Răspunde de încasarea la timp a contravalorii serviciilor prestate;
• Informează corect şi operativ conducerea agenţiei;
• Completează şi arhivează dosarul tranzacţiei respectând procedura de înregistrare şi arhivare a dosarului.ANGAJAM BROKERI IMOBILIARI ! 

Compania Accent Imobiliare Iasi intermediaza inchirieri, vanzari si cumparari de apartamente, garsoniere, camere de camin, case / vile, terenuri, spatii comerciale / productie / depozitare. Daca vinde-ti sau doriti sa cumparati un imobil contactati-ne acum. C.E.O. Pupazan Grigore - Octavian.